Sockenmöte i Folkets Hus den 6 augusti kl 10

Har du frågor om fiber i Rute?
Är du fortfarande osäker?

Möjlighet finns att lämna in beställningen senare.

Tommy Andersson från Gotland Fiber kommer och informerar.
Det kommer även att finnas skyltar samt extra blanketter.

6:e augusti kl.10
i Rute Folkets Hus

Välkommen!

Kan du inte komma?
Maila frågorna till info@rutefiber.se så försöker vi se till att få dem besvarade. Frågor och diskussioner kommer så småningom att redovisas här på hemsidan.

Hälsningar Charlotte och Sussi

Skyltar och anmälningsblanketter

Hej allihop. Har ni bestämt er för fiber, skickat in anmälan och fått en bekräftelse?

Nu finns det några skyltar hos mig att hämta… Jag har även några extra anmälningsblanketter hemma om ni skulle behöva.

Ring innan ni kommer, så vi vet att vara hemma. :)
Sussi 0702465241, Bambam 0737641771 eller 223003

 

Olika alternativ på tjänster

På Gotland Fibers hemsida finns en sida som visar de olika alternativen på hastighet, telefon och tv, samt paketalternativ.

http://www.gotlandfiber.se/serviceguide/

Påminnelse!

Hej alla Rutebor!

Kom ihåg att svara på fiberförfrågan från Gotland fiber som kom i era brevlådor i september 2014. Senaste svarsdag är om tre veckor; 1:a december 2014! Har ni tappat bort anmälan, eller inte fått någon? Jätteviktigt att svara så att man vet vilka som är intresserade och inte! Kontakta kundtjänst@gotlandfiber.se, telefonnummer: 0498-470 200 samt hemsida: www.gotlandfiber.se

Tack!

Mötet i folketshus 31/7

Tommy Andersson från Gotlandfiber/IP-Only kom till folketshus för att berätta om vad IP-Only och arbetsgruppen Rutefiber kommit fram till.

Det blev ett möte med god uppslutning och en del ny information för många av deltagarna.

Av de saker som sades på mötet som är värt att börja skriva om är att anslutningsavgiften landar på 18.000kr per hushåll vid 50% anslutning eller 16.500 vid 65%.

Att sammarbeta med IP-Only ger en del fördelar jämfört med den traditionella Sockenmodellen, en är att man slipper göra några dagsverken en annan kanske viktigare fördel är man slipper binda upp sig på något långt abonnemang, man bestämmer själv hur mycket och hur ofta man vill använda sin uppkoppling. Möjlighet finns att dra igång sin internetuppkoppling så kort tid som en dag. En annan sak som kan vara en fördel är att det finns mer än en handfull leverantörer att välja på när det gäller tjänsterna i IP-onlys nät. I IP-Onlys nät finns också möjlighet att teckna ett långt abonnemang hos Com Hem med 100/10 internett, ip-telefoni samt Tv med 19 kanaler för ungefär 350 kr per månad, mer information om detta kommer framöver.

En del andra frågor dryftades på mötet, många av dem handlade om ansvaret för nätet, dvs den rent fysiska dragningen av det samt de praktiska detaljerna för drift och underhåll. Kortfattat kan summeras att nätet ägs och drivs av IP-only, de ansvarar för projektering, grävning och installation/anslutning av alla kablar samt drift och underhåll av nätet. En återkommande fundering var ansvarsfrågan om man skulle råka förstöra en av de nergrävda kablarna, det korta svaret på den frågan är att det ska man helst inte göra alls (!). Alla kablar kommer att vara registrerade i ledningskollen och det är var och ens ansvar som ska gräva att göra en förfrågan hos ledningskollen innan man drar igång grävmaskinen.  En annan viktig detalj är att när fiberkabeln väl är ansluten förbinder man sig inte att köpa någon tjänst om man inte vill och man är inte bunden till något långt avtal, detta gör att man kan ansluta huset och ha allt klart för bredband med mera när någon annan tar över det.

En annan fråga var kring möjligheten att ha ett särskillt abonnemang till flygeln eller gäststugan på tomten. Det går utmärkt om avstånden inte är allt för stora och kostar 6.000 kr. Även där kan anslutningen vara ”vilande” om man så önskar.

Hur lång tid kommer det då att ta innan vi kan ha fiber klart fram och igång i stugan? Detta beror naturligtvis på många faktorer men säkert är att arbetet med projekteringen startar så snart 50% har anmält sitt intresse. Efter det skall markägaravtal tecknas och sen ska grävandet igång, för att få ett fungerande nät skall fiber blåsas i kanalisationen, alla skarvar ska svetsas och kablarna ska anslutas i bägge ändar. Allt detta gör naturligtvis tidsplanen en aning osäker ännu så länge men förhoppningen är att allt ska vara klart och igång innan jul 2015.

Inom kort kommer ett brev till folkbokföringsadressen för den lagfaren ägaren av respektive fastighet i Rute, i detta kommer mer information att ges och en anmälningsblankett finns med som skall skickas in till Gotlandfiber. Skicka gärna in denna så snart som möjligt så vi så fort som möjligt kan komma igång med de praktiska delarna i fiberprojeketet. Kostnaden för anslutningen betalas först när nätet är igång och fungerar, om så önskas finns också möjlighet att betala av på ett flertal månader, mer information om detta kommer också.

Ytterligare frågor besvaras av undertecknad på info@rutefiber.se

Vänligen

Henrik Uddemar

Äntligen fiber i Rute!

Gotland Fiber bjuder in till

Informationsträff
i Rute Folkets Hus
torsdagen den 31/7 kl. 19.00

Mer info om Gotland Fiber finns på deras hemsida:
http://www.gotlandfiber.se/

Senaste nytt från arbetsgruppen…

Hej

Det har äntligen börjat hända lite i arbetet med att få fiber i socknen.

Som många förmodligen redan vet har vi i arbetsgruppen valt att sammarbeta med en leverantör av fibernät som gör jobbet med att gräva och installera fiber. Fördelen med detta är att vi själva slipper en hel del arbete och inga dagsverken krävs som i den traditionella sockenmodellen.

Idag finns det två leverantörer som kan hjälpa till med att bygga fibernätverk, IP-only och Skanova. Skanova har sedan tidigare lämnat en offert men för att de skulle kunna hjälpa till krävdes en 65% anslutningsgrad. Eftersom intresseanmälningarna idag uppgår till 124st (38,75%) så känns det mer realistiskt att se till en anslutningsgrad på 50%.

I dagarna har äntligen IP-only gett oss en offert på detta och priset per fastighet är 18.000 kr. För att arbetet med att gräva för fiber ska komma igång måste alltså intresseanmälningarna komma upp i 50% vilket motsvarar 160 fastigheter. Förhoppningen är att detta inte ligger så långt bort utan att vi snart kan vara igång. Det kommer snart att gå ut ett brev till samtliga fastighetsägare i Rute där mer ingående fakta kommer att finnas och information om fördelarna med fiber.

Arbetsgruppen har under den tiden arbetet pågått krympt en aning då livet runt om kring var och en förändras över tiden. Förhoppningen med detta brevet är också att hitta andra som är intresserade av vara med i arbetsgruppen. Arbetet kommer att handla om att ta tillvara fastighetsägarnas intressen, ta in och sammanställa intresseanmälningar, samla in markägaravtal och i allmänhet svara på frågor om fiber och om nätet i Rute i synnerhet. Arbetet innebär inte några stora åtaganden och gott fika utlovas på mötena!

Hör gärna av er med åsikter, frågor, funderingar och allt annat.

Med vänlig hälsning
Henrik Uddemar
ordförande arbetsgruppen Rutefiber

Priser för öppenfiber

Om Rute Fiber kommer att sammarbeta med Skanova så är det i första hand Telia Öppen fiber som erbjuds medlemmarna.

Priserna för att ansluta sig via Öppen fiber finns att se på http://www.oppenfiber.se. Det är tyvärr inte helt enkelt att förstå sig på alla erbjudanden så man får finna sig i att avsätta en god stund för att jämföra erbjudanden, leverantörer och tjänster.  Noteras bör är att Telia under 2013 har haft ett erbjudande om trippleplay för 299kr per månad i 12 månader. Troligt är att samma erbjudande kommer att återkomma under nästa år.

I andra hand upphandlar föreningen ett kollektivt avtal med en leverantör. Ännu så långe är det inte prioriterat, återstår att se om det kan bli aktuellt.

Kort info om läget just nu

En liten uppdatering om läget är på sin plats.

Först har en liten förändring skett i arbetsgruppen, jag Henrik Uddemar, har tagit över ordförandeskapet i interimstyrelsen, en ordinarie styrelse ska väljas men rimligt är att detta sker när fler i arbetsgruppen är på plats på ön.

Med den arbetsmetod vi siktar på, där vi samarbetar med en stor operatör, är föreningen egentligen inte heller avtalspart och därför är det inte jätteviktigt att uppfylla alla styrelsens stadgar, förmodligen kommer inte heller föreningen finnas kvar när jobbet väl är klart.  Vad vi däremot från arbetsgruppen gärna skulle vilja är att fler anmäler sig som frivilliga till det arbete som ändå skall göras. Har du anmält dig tidigare och sagt att du inte vill vara med i arbetsgruppen går det utmärkt att ändra sig, hör bara av dig till någon i arbetsgruppen.

För att samarbetet med Skanova ska bli verkligt så behövs en intressegrad på minst 65%, vi har ännu så länge kommit upp i ungefär 40% vilket få anses som en god bit på vägen.

Avsikten är att göra en sammanställning med priser och de korttids abbonemang som finns tillgängliga inom Telia öppen fiber, vilken kommer att delges alla i socknen per epost eller brevledes. Tyvärr släpar detta arbete efter en del men vi hoppas att det ska bli klart så snart som möjligt.

 

Arbetsgruppsmöte 17/9

Datum: Tisdagen den 17 september kl 19.00
Plats: Hemma hos Sussi Johansson i Valleviken
Närvarande: Sussi Johansson, Lasse Johansson, Charlotte Odelberg, Henrik Uddemar, Lars Oldne, Paul Bergström samt Häkan Thormgren.

1. Nuläge
Gruppen konstaterade att vi nu har så mycket information om tillgängliga alternativ att vi kan gå ut med mer exakt information till fastighetsägarna i socken. Bl.a. har vi fått en offert från Skanova som inte kräver lika mycket arbetsinsats från fastighetsägarna och arbetsgruppen. Detta alternativ offereras till en kostnad av 15 800 kr per fastighet under förutsättning att vi når 65% anslutningsgrad.

2. Beslut
Gruppen beslutade att, via mail eller om sådan saknas brevledes, informera om de alternativ som vi beslutat att nu gå vidare med. Alltså, öppen fiber med olika alternativ på korta och långa abonnemang. Vi ska även försöka ge exempel på kostnad när det gäller olika abonnemang för telefon, bredband och TV, antingen separat eller i olika kombinationer. Lasse Johansson uppdrogs att skissa på ett utkast till informationsbrev.

Vid pennan
Lars Oldne